...RELIABLE BY EXPERIENCE!
ON THE MARKET SINCE 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Among the winners

We are pleased to inform our readers, that our company was among the winners of the   2nd edition of Forbes monthly ranking – Family Business Forum 2019.

The Forbes' family business ranking is a pioneering list of the most dynamically growing family companies – reliable, solid, credible and transparent. Most of these companies have been on the market for several decades.

Our company has 36 years of experience supported by tradition, continuous development, next family generations and a team of several dozen people.

The verdict and award ceremony to the best family companies located in the Silesian and Opole Voivodeships took place on November 21st at the Monopol Hotel in Katowice. Congratulations to all laureates of the 2nd edition.

Ranking of companies from the Silesian Voivodeship is available at: https://www.forbes.pl/forum-firmrodzinnych/2019/ranking-firmrodzinnych-slaskie/q2khy9z.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla techników warsztatu przygotowujących do egzaminu przeprowadzanego przez Główny Urząd Miar

Oferujemy podstawowe szkolenia z zakresu tachografów cyfrowych i analogowych dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień, jak również szkolenia okresowe dla techników warsztatu, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do uczestniczenia w okresowych szkoleniach, co najmniej raz na 4 lata.

Szkolenia prowadzone są na podstawie Certyfikatu Nr. PS 6/2019 wydanego firmie Drabpol Sp. Jawna P. Drabczyński i Wspólnik przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzającego spełnienie przez firmę wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.

Nowość: Szkolenia z tachografów inteligentnych DTCO 4.0

Sprawdź terminy