...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Certyfikaty i Uprawnienia


Wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów skupiamy się na tym, aby wyroby, materiały i usługi dostarczane przez Drabpol były zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, z użyciem odpowiednich procedur oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i certyfikatami. Drabpol jest profesjonalnym, zaufanym i rzetelnym parterem w działaniach handlowych i usługowych w kraju i na świecie, o czym świadczy opracowany i wdrożony w firmie Kodeks Etyki oraz szereg posiadanych certyfikatów i uprawnienia wojskowe:

• Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001
Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością firmy Drabpol spełnia wymagania
ISO 9001:2008 w zakresie projektowania urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów
i maszyn roboczych, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem technik motoryzacyjnej
i lotniczej w tym: systemy nadzoru nad flota pojazdów, miejsca pracy kierowcy, tachografy,
klimatyzatory, agregaty chłodnicze oraz awionika,

• Certyfikat Zgodności Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)
certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r.
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

• Koncesja MSWiA zezwalająca na obrót towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym
koncesja udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie: wytwarzania elektronicznych wyrobów i elektronicznych podzespołów wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym,

• Certyfikat AQAP 2110:2009
Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością firmy Drabpol spełnia wymagania
AQAP 2110:2009 w zakresie projektowania urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów
i maszyn roboczych, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem technik motoryzacyjnej
i lotniczej w tym: systemy nadzoru nad flota pojazdów, miejsca pracy kierowcy, tachografy,
klimatyzatory, agregaty chłodnicze oraz awionika,

• Certyfikat TRACE
certyfikat potwierdzający wdrożenie w firmie należytych praktyk antykorupcyjnych, zapewniających
naszym klientom bezpieczeństwo i przejrzystość w relacjach biznesowych,

• Certyfikat NATO NCAGE 0733H
zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji o uzyskaniu
Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 0733H,

• świadectwa bezpieczeństwa
W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia do klauzuli "TAJNE”.
Posiadamy przy tym zorganizowany system ochrony informacji niejawnych, zostaliśmy zweryfikowani pozytywnie pod względem
organizacyjnym, finansowym oraz kadrowym.

Z końcem września 2014 r. otrzymaliśmy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia do klauzuli "NATO SECRET"
oraz "NATO CONFIDENTAL”. Oprócz posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego
potwierdzono naszą zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej, oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET”
oraz „CONFIDENTAL UE/ EU/ CONFIDENTAL”. Świadectwa zostały wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu
postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. ”. Powyższe świadectwa oznaczają m.in, że możemy realizować zadania na rzecz
bezpieczeństwa i obronności państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych także na rzecz NATO i UE.

Struktura Drabpol zawiera również specjalnie wyodrębnioną komórkę, jaką jest Kancelaria tajna,
która odpowiedzialna jest za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów
uprawnionym osobom, dzięki czemu zapewnia ochronę informacji niejawnych.