...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Wizja i Misja Firmy


Standardy etycznego postępowania w biznesie

kodeks etyki

Firma DRABPOL, aktywnie działając na rzecz bezpieczeństwa biernego w transporcie drogowym i lotniczym, przykłada szczególną wagę do przestrzegania zasad etyki w biznesie.

prezes firmy Drabpol, Paweł Drabczyński


DRABPOL reprezentuje branże, które często podlegają ocenie kontrahentów zarówno od strony potencjalnego dostawcy jak i odbiorcy towarów i usług. Z tego też względu przykładamy ogromną wagę do prowadzenie interesów zgodnie z najwyższymi standardami etyki wraz z przepisami prawnymi Polski i krajów, z którymi współpracujemy.

Naszą misję realizujemy między innymi poprzez stałe podnoszenie standardów etycznego postępowania, dlatego każdy z pracowników firmy DRABPOL otrzymał i zapoznał się z Kodeksem Etyki obowiązującym w firmie. Pracownicy zobligowani są do przestrzegania zawartych w nim wytycznych. Ponadto, wszystkie nowo zatrudnione osoby przechodzą obowiązkowe szkolenia dotyczące etycznego postępowania w biznesie, a wszyscy pracownicy firmy odbywają rokroczne szkolenia przypominające. W trosce o przejrzystość naszej działalności, pragniemy aby nasi partnerzy handlowi również zapoznali się z naszym Kodeksem Etyki udostępnionym na stronie internetowej.

DRABPOL aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i promowaniu etycznego postępowania w biznesie poprzez uczciwą współpracę z kontrahentami, klientami i dostawcami. Równocześnie pracownicy względem swoich kolegów w pracy postępują zgodnie z najwyższymi standardami etyki. Staramy się dawać dobry przykład innym firmom na rynku Polski jak i poza granicami naszego kraju.

Paweł Drabczyński, Prezes      

wizja i misja firmy
Dostarczać klientom produkty, rozwiązania i usługi najwyższej jakości w celu zwiększenia bezpieczeństwa biernego w transporcie:

dział lądowy
lądowym
który jest najdłużej działającą jednostką w firmie Drabpol. Stanowi o sile i wiarygodności firmy.

dział awioniki
lotniczym
który pojawił się na polskiej scenie gospodarczej w celu wypełnienia luki w tym szybko rozwijającym się rynku.

uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Najważniejszy dla nas jest zadowolony klient,
który będzie do nas powracał i polecał nas innym.

Dlaczego warto współpracować z DRABPOL?

Stawiając wysoką poprzeczkę swoim partnerom handlowym, sami staramy się być wzorem w uczciwym postępowaniu. Oferując naszym klientom wiele produktów i usług, które dostarczają na rynek również inni przedsiębiorcy wiemy, że poza ceną dla klientów ważne są inne atrybuty firmy. Najważniejsze z nich to dla nas:
 

01
Personel
Jednym z najważniejszych działań firmy jest pozyskiwanie jak najlepszego personelu poprzez oferowanie specjalistycznych szkoleń, dobre płace i świadczenia dodatkowe dla pracowników. Dział Personalny naszej firmy poszukuje takich pracowników, którzy poważnie traktują swoją pracę, a do wykonywanych obowiązków podchodzą profesjonalnie. Wszyscy pracownicy DRABPOL to specjaliści, z wysokimi kompetencjami w swoim zakresie.

02
Reputacja
Staramy się, aby klienci, którzy wybrali naszą firmę byli zadowoleni z wykonywanych przez nas usług, aby prace wykonywane zostały w odpowiednim czasie i za uzgodnioną cenę. Dokładamy wszelkich starań, aby ewentualne problemy były zawsze jak najsprawniej rozwiązywane. Pragniemy, żeby każdy przypadkowy klient zostawał naszym stałym klientem.

03
Wrażenie
Staramy się, aby odczucia naszych klientów podczas wizyty w naszej firmie były jak najlepsze. Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby każdy klient został obsłużony szybko i uprzejmie. Klienci obsługiwani są przez osoby, które posiadają stosowną wiedzę na temat prac, jakie mają wykonać. Pomieszczenia, zarówno biurowe, jak i warsztatowe są zawsze czyste i dobrze zorganizowane. Staramy się, aby panowała tu atmosfera profesjonalizmu.

04
Planowanie
Dla każdego klienta ważne jest, aby zlecona nam praca zaczęła się w zaplanowanym dniu i kończyła blisko określonego terminu. Prace planowane są przez naszych pracowników w taki właśnie sposób, aby spełnić oczekiwania naszych klientów.

05
Gwarancja
Firma nasza, jako przedstawiciel wielu światowych marek gwarantuje doskonałą jakość produktów oraz usług. Wszystkie nasze prace podlegają gwarancji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

06
Ubezpieczenie
Nie wszystkie problemy, jakie mogą pojawić się podczas świadczenia usług da się przewidzieć. Zdarzyć się może, że podczas prac dojść może do przypadkowego uszkodzenia jakiegoś powierzonego elementu. Wysokie ubezpieczenie naszej firmy pozwala wówczas rozwiązać problem i złagodzić skutki nieszczęśliwego zdarzenia.

Etyka i uczciwość- określenie zasad

kodeks etyki

Drabpol, kodeks etyki w biznesie
Jednym z najważniejszych czynników w długofalowym sukcesie naszej firmy jest sposób w jaki postępujemy z naszymi dostawcami, klientami, współpracownikami i konkurencją, jak również ze społecznościami, w których pracujemy.

Wszyscy pracownicy, a szczególnie kadra zarządzająca, są dodatkowo odpowiedzialni za prezentowanie wzorów etycznego zachowania i promowanie takiego środowisko pracy, które zachęca do postępowania zgodnego z Kodeksem. Zachęcamy Państwa do pełnego zapoznania się zawartością Kodeksu Etyki. Po przeczytaniu tego materiału zostaniecie poproszeni o potwierdzenie, że zrozumieliście ten Kodeks i będziecie postępować zgodnie z jego zapisami.

Nasza polityka dotycząca etyki oraz standardy opisane w niniejszym Kodeksie Etycznym zostały stworzone aby promować:

• Uczciwe i etyczne prowadzenie interesów
• Stosowanie się do obowiązujących praw, przepisów i zasad
• Uczciwą współpracę z klientami, dostawcami, konkurencją
  i pracownikami włączając w to właściwe obchodzenie się z informacjami
  o charakterze poufnym

• Ochronę i właściwe wykorzystanie mienia firmy
• Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich naruszeń prawa lub zasad
  przedstawionych w niniejszym opracowaniu

 

 

Pamiętajcie, że jesteście osobiście zobowiązani do raportowania jakichkolwiek naruszeń. Pragnę również przypomnieć, że nigdy nie zostaniecie za to ukarani. Tak naprawdę Wasza czujność sprawi, że DRABPOL utrzyma reputację firmy o najwyższych standardach etycznych, wyróżniającym się potencjale ludzkim oraz wysokiej jakości produktach i świadczonych usługach.

Niniejszy Kodeks Etyki dostarcza wskazówek: jak się zachowywać i dotyczy każdego w firmie DRABPOL, niezależnie od pozycji i stopnia odpowiedzialności oraz każdego, kto działa w imieniu DRABPOL.

pobierz .pdf