...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Certyfikaty i uprawnienia

 
Certyfikaty i Uprawnienia


Wychodząc naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów skupiamy się na tym, aby wyroby, materiały i usługi dostarczane przez Drabpol były zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, z użyciem odpowiednich procedur oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i certyfikatami. Drabpol jest profesjonalnym, zaufanym i rzetelnym parterem w działaniach handlowych i usługowych w kraju i na świecie, o czym świadczy opracowany i wdrożony w firmie Kodeks Etyki oraz szereg posiadanych certyfikatów i uprawnienia wojskowe:

• Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością firmy Drabpol spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie projektowania urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów i maszyn roboczych, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem technik motoryzacyjnej i lotniczej w tym: systemy nadzoru nad flota pojazdów, miejsca pracy kierowcy, tachografy, klimatyzatory, agregaty chłodnicze oraz awionika,

• Certyfikat Zgodności Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)
certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

• Koncesja MSWiA zezwalająca na obrót towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym
koncesja udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania elektronicznych wyrobów i elektronicznych podzespołów wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

• Certyfikat AQAP 2110:2016
Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością firmy Drabpol spełnia wymagania AQAP 2110:2016 w zakresie projektowania urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów i maszyn roboczych, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem technik motoryzacyjnej i lotniczej w tym: systemy nadzoru nad flota pojazdów, miejsca pracy kierowcy, tachografy, klimatyzatory, agregaty chłodnicze oraz awionika,

• Certyfikat TRACE
certyfikat potwierdzający wdrożenie w firmie należytych praktyk antykorupcyjnych, zapewniających naszym klientom bezpieczeństwo i przejrzystość w relacjach biznesowych. Procedury wdrożone w firmie są zgodne z założeniami TRACE. Obecnie obowiązuje Kodeks Etyki,

• Certyfikat NATO NCAGE 0733H
zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji o uzyskaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 0733H,

• Certyfikat PART 21
Certyfikat potwierdzający Zatwierdzoną Organizację Obsługową zgodnie z PART 21 skoncentrowaną na systemach elektroniki lotniczej dla statków powietrznych certyfikowanych w kategorii CS 23 (samoloty kategorii normalnej, użytkowej i akrobacyjnej o MTOW do 5670 kg i dwusilnikowe, transportu lokalnego o MTOW do 8 618 kg) oraz CS 27 (śmigłowce o MTOW do 3 175 kg),

• Certyfikat PART 145
Certyfikat wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdzający uprawnienia do organizacji obsługowej zatwierdzonej do obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń,

Z końcem września 2014 roku otrzymaliśmy również świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego czytaj więcej >>

Struktura Drabpol zawiera również specjalnie wyodrębnioną komórkę, jaką jest Kancelaria tajna,
która odpowiedzialna jest za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów
uprawnionym osobom, dzięki czemu zapewnia ochronę informacji niejawnych.