Certyfikaty i uprawnienia

AWIONIKA | testy i weryfikacje

AWIONIKA | naprawy

AWIONIKA | instalacje

AWIONIKA | projektowanie i modernizacje

AWIONIKA | szkolenia

AWIONIKA | konsultacje

AWIONIKA | certyfikaty i uprawnienia

AWIONIKA | wiedza

Zapewnienie jakości potwierdzone licznymi certyfikatami
 
Firma Drabpol stale i aktywnie dba o zapewnienie jakości, aby wszystkie działania handlowe, usługowe i techniczne na rzecz lotnictwa wykonywane były zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami, dokumentacją oraz przepisami i normami ustanowionymi przez odpowiednie władze.

Drabpol, awionika, certyfikaty i uprawnienia
nastawieni na jakość

W celu realizacji polityki bycia elastycznym, kompetentnym i wiarygodnym źródłem produktów i usług Drabpol pochwalić się może certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością potwierdzającym, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.
SZJ w firmie Drabpol jest systemem certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Ponadto dnia 26.01.2009 w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewnienia Jakości (Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) firma Drabpol otrzymała certyfikat potwierdzający, iż spełnia ona wymagania AQAP 2110: 2006. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie urządzeń wspierających systemy elektroniczne pojazdów i maszyn roboczych oraz produkcje, sprzedaż i serwis produktów związanych z obszarem techniki lotniczej. Certyfikaty są odnawiane każdego roku. Obecnie obowiązuje certyfikat zgodny z AQAP 2100:2016.

Szczegółowa lista certyfikatów i uprawnień posiadanych przez Drabpol:
- Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Obsługowej PART 145
- Zakres Zatwierdzenia PART 145 (Capability List)
- Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Projektowej PART 21
- Certyfikat Zgodności Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)
- Certyfikat AQAP 2110:2016
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
- Kodeks Etyki zgodny z certyfikatem TRACE 

kliknij tutaj