Urządzenia zarządzania

AWIONIKA | testy i weryfikacje

AWIONIKA | naprawy

AWIONIKA | instalacje

AWIONIKA | projektowanie i modernizacje

AWIONIKA | szkolenia

AWIONIKA | konsultacje

AWIONIKA | certyfikaty i uprawnienia

AWIONIKA | wiedza

separator

separator

Urządzenia zarządzania

EASA Capability List, Drabpol

Pulpity sterowania urządzeniami multimedialnymi i systemami rozrywki w kabinie pasażerów.
Interfejsy umożliwiające sterowanie oświetleniem i elektroniką w kabinie z telefonu komórkowego.

zakres zatwierdzenia:

TYP GRUPA DOSTAWCA KATG ZAKRES LINK
FD70ARM-G-L Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FD70ARM-G-R Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FD932DVD-BLU Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDACS-16-18 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDAIN Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDAIN-1 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDAIN-2 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDAIP-CVH Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDBASE-2G Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM1 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM3 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM3-A Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM3-V Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM43 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDCCM43-A Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDHDVCS Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDPWRU5 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDRELAY-8 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDSDX6 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak
FDVCS-16-18 Urzadzenia zarzadzania Flight Display Systems C06 • / o / • / • brak

Flight Display Systems Polskaszczegółowy zakres zatwierdzenia, Capability List
 Capability List do pobrania
Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

 
Capability List do pobrania
Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:

- C2 – układy autopilota:
          grupy autopilotów, serwomechanizmów
- C3 – łączność i nawigacja:
          grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
- C13 – przyrządy pokładowe:
          grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
- C5 – układy elektryczne:
          dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
- C6 – wyposażenie:
          grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.
 
Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również
 
- C9 – układy paliwowe – płatowiec
          dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3