Systemy antykolizyjne

AWIONIKA | testy i weryfikacje

AWIONIKA | naprawy

AWIONIKA | instalacje

AWIONIKA | projektowanie i modernizacje

AWIONIKA | szkolenia

AWIONIKA | konsultacje

AWIONIKA | certyfikaty i uprawnienia

AWIONIKA | wiedza

separator

separator

Systemy antykolizyjne, TCAS I/II

EASA Capability List, Drabpol

Urządzenia zapobiegające kolizjom statków powietrznych podczas lotu.
Systemy doradcze (TAS, TCAS I) ostrzegające o bliskości innych statków powietrznych
dla lotnictwa ogólnego (General Aviation) oraz systemy dla lotnictwa biznesowego
(powyżej 5700 kg MTOW) i samolotów pasażerskich nakazujące wykonanie konkretnego manewru
(TCAS II) zapobiegają zderzeniom statków powietrznych.

Systemy działają w oparciu o analizę odpowiedzi transponderów pokładowych (mode A/C/S).

zakres zatwierdzenia:

TYP GRUPA DOSTAWCA KATG ZAKRES LINK
TAS 600/605/610/615/620 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Avidyne C03 • / • / • / • Capability szczegóły
GTS 800 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Garmin C03 • / • / • / • brak
GTS 8000 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Garmin C03 • / • / • / • brak
GTS 820 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Garmin C03 • / • / • / • brak
GTS 850 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Garmin C03 • / • / • / • brak
ANT 67A Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / o / • / • brak
EGPWS MARK V/VI/VII/VIII/XXI/XII Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
IVA 81A
IVA 81A
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
IVA 81B
IVA 81B
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
IVA 81C
IVA 81C
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
IVA 81D
IVA 81D
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
KFS 578A Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
TPU 67A
TPU 67A
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Honeywell C03 • / • / • / • brak
SkyWatch 497 Systemy antykolizyjne, TCAS I/II L-3 C03 • / • / • / • brak
SkyWatch HP Systemy antykolizyjne, TCAS I/II L-3 C03 • / • / • / • brak
ASU
ASU
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Universal Avionics C03 • / o / • / • brak
TAWS
TAWS
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Universal Avionics C03 • / o / • / • brak
Vision-1
Vision-1
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II Universal Avionics C03 • / o / o / • brak

Avidyne PolskaGarmin PolskaHoneywell PolskaL-3 Avionics System PolskaUniversal Avionics Systems Polska


drabpol awionika, EASA, European Aviation Safety Agency 
oferta handlowa 
 
Wprowadzony przez Komisję Europejską EASA w dniu 16 grudnia 2011r. przepis 1332/2011 zobowiązuje właścicieli statków powietrznych, aby do 1 grudnia 2015 r. dokonali modyfikacji systemu TCAS II do wersji 7.1. Firma Drabpol oferuje tę usługę dla procesorów:
 

• TPA100, TPA81, TPU67A firmy Honeywell,
• TT 920/921/4000 firmy Rockwell Collins.
 
 

Procesory TCAS, których dotyczy upgrade:
part number: 066-01146-0101
| procesor bez ochrony środowiskowej, bez drugiego wejścia sygnałów położenia/ kursu
part number: 066-01146-0201
| procesor z ochroną środowiskową, bez drugiego wejścia sygnałów położenia/kursu
part number: 066-01146-1111
| procesor ze zmianą 7 - urządzenie ACAS II bez ochrony środowiskowej, bez drugiego wejścia sygnałów położenia / kursu
part number: 066-01146-1211
| procesor ze zmianą 7 - urządzenie ACAS II z ochroną środowiskową, z drugim wejściem sygnałów położenia / kursuszczegółowy zakres zatwierdzenia, Capability List
 Capability List do pobrania
Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

 
Capability List do pobrania
Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:

- C2 – układy autopilota:
          grupy autopilotów, serwomechanizmów
- C3 – łączność i nawigacja:
          grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
- C13 – przyrządy pokładowe:
          grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
- C5 – układy elektryczne:
          dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
- C6 – wyposażenie:
          grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.
 
Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również
 
- C9 – układy paliwowe – płatowiec
          dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3