Radiowysokościomierze

AWIONIKA | testy i weryfikacje

AWIONIKA | naprawy

AWIONIKA | instalacje

AWIONIKA | projektowanie i modernizacje

AWIONIKA | szkolenia

AWIONIKA | konsultacje

AWIONIKA | certyfikaty i uprawnienia

AWIONIKA | wiedza

separator

separator

Radiowysokościomierze

EASA Capability List, Drabpol

Radiowysokościomierze w układzie jedno i dwu-antenowym firm
Honeywell, Rockwell Collins, Free Flight. Urządzenia podające rzeczywistą odległość
od terenu, nad którym znajduje się bezpośrednio statek powietrzny, odgrywające
szczególną role m.in. w systemach ostrzegania o bliskości ziemi TAWS.

zakres zatwierdzenia:

TYP GRUPA DOSTAWCA KATG ZAKRES LINK
KRA 10 Radiowysokosciomierze BendixKing by Honeywell C03 • / • / • / • brak
KRA 10A Radiowysokosciomierze BendixKing by Honeywell C03 • / • / • / • brak
KRA 405 Radiowysokosciomierze BendixKing by Honeywell C03 • / • / • / • brak
KRA 405B Radiowysokosciomierze BendixKing by Honeywell C03 • / • / • / • brak
A 037 Radiowysokosciomierze Produkcja rosyjska C03 • / o / o / • brak
RW 3 Radiowysokosciomierze Produkcja rosyjska C03 • / o / o / • brak
RW 5 Radiowysokosciomierze Produkcja rosyjska C03 • / o / o / • brak

Honeywell Polskaszczegółowy zakres zatwierdzenia, Capability List
 Capability List do pobrania
Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

 
Capability List do pobrania
Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:

- C2 – układy autopilota:
          grupy autopilotów, serwomechanizmów
- C3 – łączność i nawigacja:
          grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
- C13 – przyrządy pokładowe:
          grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
- C5 – układy elektryczne:
          dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
- C6 – wyposażenie:
          grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.
 
Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również
 
- C9 – układy paliwowe – płatowiec
          dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3