...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

DTCO 4.0 Tachograf przyszłości

Od 15 czerwca 2019 r. nowo zarejestrowane lub nowo wyposażone pojazdy powyżej 3,5 tony, które są wykorzystywane do celów komercyjnych, muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy nowej generacji - DTCO® 4.0. Celem nowego rozporządzenia UE nr 165/2014 jest dalsza poprawa bezpieczeństwa na drodze, zagwarantowanie konkurencyjności na europejskim rynku wewnętrznym i zapobieganie manipulacjom tachografów cyfrowych.

Nowy tachograf DTCO® to rozwiązanie, które niesie za sobą sporo nowości. Najważniejsze z nich to:

INTERFEJS DSRC Z PRAKTYCZNĄ ANTENĄ
Organy nadzoru muszą mieć możliwość żądania zaszyfrowanych informacji o użytkowanym pojeździe za pomocą anteny DSRC (dedykowana komunikacja krótkiego zasięgu). Jednak dane dotyczące kierowcy, takie jak okresy prowadzenia pojazdu i odpoczynku, nie są przesyłane. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, pojazdy można zatrzymać w celu bardziej szczegółowej inspekcji.
DTCO® 4.0 posiada innowacyjną antenę DSRC zainstalowaną na przedniej szybie. Jego funkcja została zintegrowana z tachografem. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań dostępnych na rynku, w tym wypadku nie ma konieczności przeprowadzania żadnych zmian w systemach elektrycznych lub elektronicznych pojazdu.

POZYCJA POJAZDU POPRZEZ POŁĄCZENIE GNSS
DTCO 4.0 ma bardzo czuły, zintegrowany moduł GNSS z dostępem do systemów satelitarnych, takich jak Galileo, GPS i GLONASS. Za pomocą satelitarnego systemu ustalania położenia, lokalizacja jest rejestrowana na początku i końcu dnia pracy, a także po trzech godzinach aktywnego czasu prowadzenia pojazdu.

DANE ITS DLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA FLOTĄ
Ponad 70 różnych dodatkowych rekordów danych może zostać przekazanych do systemów zarządzania flotą, takich jak m.in. Continental VDO VDO TIS-Web ®, VDO FleetVisor lub MiX Telematics za pomocą standardowego interfejsu ITS (Inteligentnego Systemu Transportowego). To, czy kierowcy wyrazili zgodę na przekazanie swoich danych osobowych jest również wskazane z wyprzedzeniem. Zapewnia to transparentność - nie tylko w zakresie kontroli, ale również ochrony danych.

NOWY CZUJNIK KITAS 4.0 MOTION
VDO opracował nowy czujnik ruchu KITAS 4.0 do komunikacji między czujnikiem prędkości i tachografem cyfrowym. Wraz z DTCO ® 4.0 stanowi on jednostkę systemową i spełnia bardzo restrykcyjne przepisy prawne dzięki nowemu systemowi szyfrowania. Ponadto rejestracja jednostki systemowej za pomocą VDO Workshop- Tab 4.0 jest bardzo łatwa dzięki kodowi QR.

Continental DTCO 4.0

PLUG & PLAY – SZYBKIE I PROSTE URUCHOMIENIE
DTCO® 4.0 został zaprojektowany jako urządzenie typu "plug & play". Dzięki temu można go łatwo zintegrować z technologią pojazdu - nawet wtyczki są identyczne jak w poprzednich modelach. Dzięki zintegrowanej antenie GNSS i interfejsowi DSRC, DTCO ® 4.0 nie potrzebuje żadnej dodatkowej elektroniki ani żadnych zmian w szynie CAN pojazdu. Do uruchomienia inteligentnego tachografu wystarczy po prostu pasywna antena DSRC. Dzięki połączeniu aplikacji konfiguracyjnej DTCO® i DTCO® SmartLink, tachograf DTCO® 4.0 może być również łatwo konfigurowany – wiele ustawień nie wymaga już wizyty w warsztacie
tachografów.

DANE Z DTCO ® 4.0, KTÓRE SĄ TRANSMITOWANE PODCZAS TESTU POJAZDU

Informacje, które DTCO® 4.0 przekazuje w postaci zaszyfrowanej podczas testowania pojazdu, są określone prawnie. W przypadku podejrzeń o naruszeniu przepisów, pojazd można zatrzymać, aby uzyskać bardziej szczegółowy test. Kara nie jest nakładana automatycznie.
Przesyłane są następujące dane, rejestrowane przez tachograf:
- Ostatnia próba naruszenia bezpieczeństwa,
- Najdłuższa przerwa w zasilaniu,
- Błąd czujnika,
- Błąd danych, drogi i szybkość,
- Konflikt danych w ruchu pojazdu,
- Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty,
- Włożenie karty podczas jazdy,
- Dane ustawień czasu,
- Dane kalibracyjne, w tym data dwóch ostatnich kalibracji ź Oficjalny numer rejestracyjny pojazdu,
- Prędkość zarejestrowana przez tachograf.

INTELIGENTNY TACHOGRAF DTCO 4.0
- Spełnia wszystkie wymogi nowego dekretu UE od 2019 roku,
- Szybkie i proste uruchamianie dzięki funkcji "Plug & Play",
- Automatyczne pozycjonowanie za pomocą GNSS,
- Oszczędność czasu na inspekcjach dzięki zdalnej komunikacji DSRC,
- Standardowy interfejs ITS do systemów zarządzania flotą,
- Mniej odwiedzin warsztatu samochodowego dzięki aplikacji konfiguracyjnej DTCO ®.

Continental Polska