...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Kienzle Argo GmbH Wypadkowy Rejestrator Danych UDS

dział rozwoju i wsparcia

centrum szkoleniowe

sieci serwisowe

biuro projektowe

produkty

Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

DRABPOL News

Kienzle Argo GmbH logo

Producent UDS, rejestratora danych wypadku


Nasza współpraca z firmą Kienzle Argo GmbH rozpoczęła się w 1997 roku. Jest to firma niemiecka z siedzibą w Berlinie i oddziałami w Lipsku, Rostoku, Schwerinie i Weimarze. Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem urządzeń i systemów w branży Automotive. Są to: tachografy, systemy telematyczne do zarządzania flotami pojazdów, systemy parkingowe, kompleksowe rozwiązania dla stacji paliw, systemy kamer i nawigacji.

Kienzle Argo UDS-AT

system służący do pomiaru i rejestracji krytycznych zdarzeń


Rejestrator danych wypadku UDS-AT firmy KIENZLE ARGO jest systemem służącym do pomiaru i rejestracji krytycznych zdarzeń takich jak wypadki w pojazdach. UDS-AT rejestruje sygnały z pojazdu i z wewnętrznych czujników. Te dane są wykorzystywane do oceny, czy wypadek lub ekstremalny manewr rzeczywiście miał miejsce. Jeśli wypadek lub ekstremalne zdarzenie wystąpiły, UDS-AT zapisuje zgromadzone dane. Istnieje ręczny i automatyczny tryb zapisywania danych.

System zapisze dane wyłącznie jeśli oceni zdarzenie jako krytyczne. W przeciwnym wypadku wszystkie dane są stale nadpisywane.

 

 


czarne skrzynki w samochodach

UDS-AT stale oblicza wartość wyrażającą wagę zdarzeń ze wszystkich sygnałów wchodzących oraz zmierzonych danych. Taka kalkulacja jest oparta o formułę punktującą wszystkie dane w różny sposób, np. przyspieszenie boczne jest punktowane wyżej, w górę lub w dół – niżej. Jeśli wartość ta przekracza określony próg, zdarzenie jest zapisywane. Istnieje 10 przestrzeni archiwizacyjnych na automatycznie wywołane zdarzenia.

Kienzle UDS, data storage

Data Storage


W razie wystąpienia zdarzenia, naciśnięcie przycisku UDS zapewnia, że zapisane zostaną dane z ostatnich 45 sekund. Jest to ręczna metoda zapisania danych w przypadku wątpliwości co do wagi zdarzenia. Za pomocą przycisku można zapisać 5 zdarzeń. Potem, po każdym naciśnięciu przycisku najstarsze zdarzenie jest nadpisywane.

UDS posiada – zależnie od ilości sygnałów wchodzących – ograniczoną pojemność pamięci. Zdarzenia są zapisywane wraz z ich wartością wywołania. Jeśli ma miejsce zdarzenie o wyższej wartości, zdarzenie o najniższej wartość jest nadpisywane.
 

Kienzle UDS, zapisywanie danych

Uzyskiwanie danych przez UDS-AT

Zapisywanie danych


Przy każdym zatrzymaniu (powyżej >5 s) UDS-AT zachowuje zdarzenie. Ten proces jest taki sam jak w przypadku przycisku (5 okien pamięci).

Niektóre wypadki oczywiście nie są na tyle poważne, aby spowodować wywołanie automatycznego zapisania. Ponieważ kierowca nie zawsze myśli o ręcznym zapisaniu, zdarzenie zostanie zapisane również po zatrzymaniu.

Wartość zdarzeń zmniejsza się wraz z upływem czasu. Jeśli przykładowo zapisane jest hamowanie awaryjne bez dalszych konsekwencji, takie zdarzenie zostanie nadpisane w którymś momencie w przyszłości.
 


 

Czujniki, instalacja w pojeździe | korzyści

Kienzle UDS, czujniki, instalacja w pojeździe
Czujniki dokonują pomiaru przyspieszenia i odchylenia we wszystkich trzech osiach. Wynikowe przyspieszenie i rotacja są mierzone najlepiej, jeśli UDS-AT jest umiejscowiony na środku pojazdu. Im większa odległość od środka, tym większe przesunięcie mierzonych danych ruchu.

Analityk wypadków może wykorzystać dane z UDS-AT do rekonstrukcji wypadku w sposób dokładny i szczegółowy. Tymi danymi może poprzeć swój raport w postępowaniu prawnym. W wielu przypadkach jest to słowo przeciwko słowu lub kolejność kolizji nie była oczywista. Czasem kwestia dotyczy tego czy wskaźnik był włączony czy nie. Dane z UDS-AT mogą dowieść kolejności zdarzeń neutralnie i bezpiecznie. Dodatkowo UDS-AT poprawia bezpieczeństwo pasywne, ponieważ kierowca postępuje bardziej rozważnie i ostrożnie. Szczególnie w pojazdach flotowych kierowcy zachowują się bardziej odpowiedzialnie.

 
 

 


 

Kienzle, UDS wejścia i wyjścia sygnałów

UDS Wypadkowy Rejestrator DanychUDS Wypadkowy Rejestrator Danych

 • Rozwiązania dla służby publicznej
  drabpol0
  Po raz trzeci braliśmy udział w najważniejszej w Polsce imprezie targowej, dedykowanej służbom porządku publicznego i służbom specjalnym, prezentując swoją ofertę ściśle dedykowaną dla tego sektora. Odbywające się w tym roku w Gdańsku targi, znane pod nazwą Europoltech przyciągnęły szerokie grono przedstawicieli polskich i zagranicznych służb policyjnych, cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, polityków i urzędników administracji państwowej, zajmujących się czytaj wiecej...
 • UDS w karetkach pogotowia
  drabpol0
  Producent zabudów specjalnych samochodów użytkowych, firma AMZ Kutno zamontowała 29 szt. rejestratorów danych wypadku UDS–AT w karetkach pogotowia. Karetki te użytkowane będą na rynku niemieckim. U naszego zachodniego sąsiada pojazdy uprzywilejowane, takie jak radiowozy policyjne, wozy straży pożarnej i właśnie karetki ratunkowe wyposażane są w tego typu rejestratory. Korzyści, jakie daje ten obiektywny świadek zdarzenia drogowego są naprawdę wymierne. Samochodowa czytaj wiecej...
 • Nowy rejestrator danych wypadku UDS- AT firmy KIENZLE ARGO
  drabpol0
  Z końcem maja w Centrali w Mykanowie odbyło się szkolenie z zakresu nowego rejestratora danych wypadku- UDS-AT, które dla naszych pracowników przeprowadził pan Robert Wehry z firmy Kienzle Argo GmbH. Temat ten nie jest nam obcy. Już w latach 90-tych promowaliśmy wcześniejszą wersję urządzenia– UDS 2.0. Produkt ten, mimo samych pozytywnych opinii skutecznie był blokowany na rynku polskim. Może pora, czytaj wiecej...
kliknij tutaj  | aby zobaczyć wszystkie pozostałe wpisy

UDS Wypadkowy Rejestrator Danych, prezentacja


DRABPOL Sp. J. Drabczyński i Spólnik

ul. Akacjowa 24/26
42-233 Mykanów
tel.: 34/366 00 22 wewn. 208, czynny do godz. 15
e-mail: laboratorium@drabpol.pl