...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Biuro projektowe

dział rozwoju i wsparcia

centrum szkoleniowe

sieci serwisowe

biuro projektowe

produkty

Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

DRABPOL News

Projekty szyte na miarę

Celem biura jest świadczenie usług projektowych wymaganych przy realizowaniu zaawansowanych projektów działów: drogowego, lotniczego i morskiego.
Do zadań biura należy przygotowanie dokumentacji systemu, jego wizualizacja, przygotowanie projektów pod nowe rozwiązania.

Drabpol, Biuro projektowe
specjalistyczne uprawnienia

Projekty dotyczą obejmują głównie zmiany wyposażenia statków powietrznych, wodnych i pojazdów, w tym zabudowę nowych urządzeń, (np. radionawigacyjnych w samolotach i śmigłowcach, czy wyświetlaczy, systemów zarządzania flotą, systemów rejestracji obrazu wokół pojazdu), opracowanie stosownej dokumentacji, nadzór nad montażem urządzeń i ich próbami.
 
Ponadto w przypadku modernizacji statków powietrznych, Europejski Nadzór lotniczy (EASA) dokonuje zatwierdzenia danej zmiany, co umożliwia legalne i bezpieczne użytkowanie statku powietrznego z nowym wyposażeniem.
 
Ostre wymagania odnośnie bezpieczeństwa pochodzące z lotnictwa umożliwiły nam zachowanie podobnie wysokiego poziomu jakości przy projektach modernizacji pojazdów czy obiektów pływających.
 
Na każdym etapie prac projektowych dbamy o najwyższą jakość usług. W tym celu zatrudniamy doświadczonych konstruktorów oraz korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania projektowego.

 

Wszystkie projekty są zgodne z normami i przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie, najostrzejszymi wymaganiami odnośnie wyposażenia statków powietrznych. W pracy biura, poza konstruktorami aktywnie uczestniczą: projektanci, graficy, awionicy, elektronicy, mechanicy. Modelowanie trójwymiarowe pozwala na zapoznanie się (i wniesienie ewentualnych uwag) klienta z wyglądem zmodernizowanego wnętrza samolotu, czy pojazdu jeszcze na etapie projektu przyczyniając się do oszczędności czasu i wzrostu zaufania pomiędzy wykonawcą a klientem.

Praca zespołowa pozwala w dość krótkim czasie opracować optymalny projekt spełniający oczekiwania klienta zarówno konstrukcyjne, jak i graficzno - estetyczne. Do każdego projektu jest dołączana wymagana dokumentacja techniczna (schematy, instrukcje, procedury), która jest dodatkowo przechowywana w naszych archiwach.

Drabpol, biuro projektowo- konstrukcyjne

Wybrane projekty:

  • Wymiana i zabudowa radiostacji VHF COM Garmin Typ SL40 oraz transponder Garmin Typ GTX 327 w Cessna 152
  • Wymiana i zabudowa radiostacji VHF NAV/COM Garmin Typ SL30, transponder Garmin Typ GTX 327 oraz wskaźnik Garmin MD200-306 na samolocie Cessna 152
  • Wymiana i zabudowa radiostacji VHF COM Garmin Typ SL40 na samolocie Cessna 150
  • Wymiana i zabudowa transpondera Garmin Typ GTX 327 na samolocie Cessna 150
  • Wymiana w miejsce istniejącego wyposażenia i zabudowa systemu nawigacyjnego Garmin GTN750, transpondera Garmin Typ GTX 33ES,kodera wysokości ACK Technologies A-30, żyrobusoli Bendig/King Typ KCS55, DME Bendig/King Typ KN62A, audiopanela Garmin Typ GMA 35 na samolotach Socata TB 9 Politechniki Rzeszów
Drabpol, Biuro projektowe

Projekty w trakcie realizacji:

  • Zabudowa systemu TAS615 firmy Avidyne na śmigłowcu Robinson R44
  • Zabudowa systemu TWX670 firmy Avidyne na śmigłowcu Robinson R44

Wszystkie projekty są poddane wewnętrznej kontroli oraz są zgodne z normami i przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie.

W pracy biura, poza konstruktorami aktywnie uczestniczą: projektanci, graficy, elektronicy, mechanicy. Praca zespołowa pozwala opracować optymalny projekt spełniający oczekiwania klienta, zarówno konstrukcyjne, jak i pod względem graficznym i estetycznym.

Na każdym etapie prac projektowych dbamy o najwyższą jakość usług. W tym celu zatrudniamy doświadczonych konstruktorów oraz korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania.


Biuro pracuje w oparciu o procedury zawarte w systemach jakości ISO, AQAP, wymaganiach Nadzoru Lotniczego dla organizacji projektowych PART 21.