...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Elektromobilność w transporcie pasażerskim

Po długiej przerwie ponownie wzięliśmy udział w targach Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA, zorganizowanych w sosnowieckim Expo Silesia. Tegoroczna, jubileuszowa edycja poświęcona była tematyce elektromobilności i gazomobilności w transporcie pasażerskim. Idąc za tematem przewodnim na naszym stoisku prezentowaliśmy systemy napędu elektrycznego dla autobusów i pojazdów ciężarowych.

Promowaliśmy przy tym możliwości integracji systemów w pojeździe oraz ich wizualizacje na wyświetlaczu MVP. Na stoisku goście zobaczyć mogli nasze wybrane systemy, takie jak: silnik elektryczny TM4, wyświetlacz MVP, system TPMS, czy system pełnego podglądu wokół pojazdu ProViu ASL®360. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym targom była Konferencja „Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Plany i przykłady wdrożenia elektromobilności i gazomobilności”, zorganizowana pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa śląskiego oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Do udziału w konferencji w charakterze prelegenta została zaproszona nasza firma.

Przedstawiona przez nas prezentacja „Nowoczesne Systemy Napędowe dla Pojazdów Elektrycznych” ściśle korelowała z tematem konferencji.

Nowoczesne Systemy Napędowe dla Pojazdów Elektrycznych

W naszym wystąpieniu zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na aspekt wyboru układu napędowego dla pojazdu – czym konkretnie należy się tu kierować?
Obecnie na rynkach światowych uwidoczniło się kilka wiodących technologii napędowych dla pojazdów elektrycznych. Dotyczą one zarówno typu silnika - synchroniczny czy asynchroniczny, jak i możliwości jego zabudowy – czy zabudować go w autobusie jako silnik centralny, czy jako silnik w osi, czy może też w piastach kół?

układ napędowy dla pojazdu elektrycznego

W naszym wystąpieniu podczas targowej konferencji zwróciliśmy uwagę na aspekt wyboru układu napędowego dla pojazdu elektrycznego.

Nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi. Jaki więc typ rozwiązania napędowego wybrać?
Przy pojazdach małych do 3,5 tony wybór systemów napędowych jest dość duży. Przy pojazdach użytkowych wybór ten jest już o wiele mniejszy. Dodatkowo trzeba zauważyć, że dla pojazdów użytkowych będą brane pod uwagę inne kryteria. Przede wszystkim kluczowym aspektem jest fakt, że w większości przypadków użytkownik pojazdów komercyjnych nie wykorzystuje ich prywatnie, jak to ma miejsce przy użytkowaniu pojazdów poniżej 3,5 tony. Zazwyczaj użytkownik taki ma całą flotę takich pojazdów i rozpatruje wybór technologii pod kątem takich aspektów jak:

- magazynowanie materiałów eksploatacyjnych,
- koszty podniesienia kwalifikacji dla personelu obsługującego tego typu pojazdy (kierowcy i personel warsztatowy),
- łatwość serwisowania i naprawy w wypadku uszkodzenia,
- koszty użytkowania pojazdu,
- koszty infrastruktury.

Jeśli chodzi o wybór silnika, to najbardziej optymalnym i popularnym rozwiązaniem nadal pozostaje silnik centralny. Szacuje się, że około 90% światowego rynku komercyjnego wykorzystuje to rozwiązanie. Wiadomo jednak, że znaczący wpływ na ten wybór mają nie tylko preferencje producenta, ale w dużej mierze również życzenie użytkownika końcowego. Silniki centralne są umiejscowione tam, gdzie do tej pory był zainstalowany spalinowy silnik centralny. Dla personelu obsługującego wygodne jest więc, że oprócz samego silnika, który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga dużych nakładów pracy, reszta konstrukcji samego pojazdu pozostaje taka sama lub bardzo podobna. Przy pozostałych rozwiązaniach sposób zabudowy jest inny.

Personel musi być więc przeszkolony w zakresie obsługi i procedur postępowania podczas codziennej obsługi tych urządzeń. Oczywiście silniki w piastach lub osi też mają swoje zalety. Jedną z nich jest ich umiejscowienie, które pozwala na ograniczenie przestrzeni potrzebnej do zabudowy w pojeździe. Nie można zapominać również o aspektach technicznych, jakie decydują o wyborze systemu napędowego. Należą do nich:

Sprawność systemu

Sprawność systemu
– ten aspekt jest kluczowy w wyborze układu napędowego. To ten parametr przekłada się w głównej mierze na zużycie energii oraz ilość energii odzyskanej w procesie rekuperacji. Krótko mówiąc sprawność jest wartością energii, jaką system napędowy pobrał z baterii trakcyjnych,a ta z kolei przełożyła się na mechaniczną siłę napędową wykorzystaną do przemieszczania się pojazdu. Pozwala to na zredukowanie ilości baterii trakcyjnych.

topografia terenu

Topografia terenu
– ten aspekt jest również kluczowy w wyborze systemu napędowego, gdyż ukształtowanie terenu, w jak pojazd będzie się poruszał wpływa na to, jak często system musi uzyskiwać swoje parametry szczytowe. Ważnymi parametrami silnika jest moment obrotowy i prędkość obrotowa. Moment obrotowy jest odpowiedzialny w głównej mierze za możliwość pokonywania wzniesień i przyspieszenie pojazdu, a prędkość obrotowa silnika za zdolność pojazdu do utrzymania wyższej prędkości.

sterowanie mocą

Sterowanie mocą
– ważnym aspektem jest możliwość dokładnego sterowania mocą, co wyróżnia systemy wielofazowe. Dzięki temu aspektowi można dokładnie sparametryzować system napędowy do topografii terenu i ograniczyć straty mocy.

Prezentowane przez nas zagadnienia w połączeniu z naszą targową ekspozycją dały nam możliwość dokładnego przybliżenia wszystkim klientom naszej oferty w zakresie e-mobilności.

TM4 Polska, napędy elektryczne do autobusówContinental Polska