...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Modernizacja systemu łączności W-3 Sokół

Pod koniec grudnia Organizacja Projektowa Part-21 naszej firmy uzyskała zatwierdzenie zmiany dla śmigłowca W-3 Sokół, będącego w dyspozycji Lotnictwa Policji. Zmiana polegała na wymianie dwóch dotychczas zabudowanych radiostacji lotniczych VHF Briz, radzieckiej jeszcze produkcji na nowoczesne radiostacje Bendix/King KY-196B. Wymiana spowodowana była koniecznością stosowania od 2019 r. na statkach powietrznych, latających w przestrzeni powietrznej UE, radiostacji VHF z separacją kanałów 8,33kHz,zamiast obowiązujących do tej pory 25 kHz.

Ta prosta wydawałoby się modyfikacja, była prosta jedynie z nazwy. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że ten konkretny egzemplarz śmigłowca W-3 został wyprodukowany na początku lat 90. minionego wieku i nie miał Świadectwa (Certyfikatu) Typu, uznawanego przez europejski nadzór lotniczy EASA, a jedynie certyfikat polski i radziecki. W rezultacie, nasza organizacja Part-21 oraz inspektorzy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego dość długo ustalały obowiązującą bazę certyfikacyjną (czyli konkretne punkty wymagań zdatności dla statków powietrznych, które musiały zostać spełnione) dla tej modernizacji. Ponadto Urząd zażądał bardzo szczegółowych analiz i obliczeń, dotyczących całego spektrum zagadnień związanych z projektem i instalacją nowych radiostacji.


Szczęśliwie, konstruktorzy naszej firmy spełnili wymagania ULC. W ślad za tym radiostacje zostały zabudowane w śmigłowcu przez techników z naszego Biura Part-145. Dodatkowo została wymieniona instalacja antenowa we wspomnianym śmigłowcu. Poprawność zabudowy została potwierdzona przez wszechstronny program prób naziemnych i w locie, prowadzonych przez pilotów policyjnych.Była to pierwsza w Polsce modernizacja dużego statku powietrznego (do takiej kategorii należy śmigłowiec W-3), nie mającego Świadectwa Typu, prowadzona przez firmę zewnętrzną – w tym przypadku naszą, a nie producenta tego śmigłowca.

BendixKing by Honeywell, awionika